Tanıtım Videomuz EN

SRF TEHLİKESİZ ATIK

 

Tehlikesiz Atık Yönetimi 
 

2016 yılında Kocaeli’de kurulan firmamızın amacı ambalaj atıklarının (plastik, kağıt, naylon, çuval, tahta, metal, vb.) geri kazanımını sağlamaktır. Çöp işleme tesislerinden kaynaklanan plastik, kağıt, naylon, çuval, lamine plastik, tahta, metal ve kağıt karışımı gibi tehlikesiz atıklar bu tesiste geri kazanılır.

Ayrıştırmadan kalan inorganik atıklarsa fiziksel işlemle kırılıp, parçalanmak suretiyle çimento fabrikalarına yakıt olarak gönderilir. Geriye kalan organik atıklardan biyogaz yöntemi ile elektrik ve gübre üretimi hedeflenmektedir.